گواهی نامه سمتا

شرکت نوین برنامه کارا شریف موفق به دریافت گواهی‌نامه مدیریت راهبری سامانه مدیریت تأمین‌کنندگان "سمتا" شد.

مرکز راهبری ساماندهی، مدیریت و توانمندسازی شبکه همکاران "سمتا"، با هدف تسهیل در بکارگیری ظرفیت‌های صنعتی، تحقیقاتی، پژوهشی، فناورانه و دانش‌بنیان کشور در قالب شبکه‌ای توانا از شرکت‌های فعال در بخش خصوصی تشکیل شده است. سمتا تنها مرجع رسمی به منظور ایجاد ارتباط میان شرکت‌های بخش خصوصی با سازمان‌های تابعه است به‌نحوی‌که ایجاد هرگونه تعامل با سازمان‌ها، منوط به دریافت پروانه از این مرکز می‌باشد.