شهرهای هوشمند و اکوسیستم تکنولوژی (قسمت ششم) کلان داده و تحلیل داده ها

شهرهای هوشمند و اکوسیستم تکنولوژی (قسمت ششم) کلان داده و تحلیل داده ها

ماهیت شهر هوشمند تولید مقادیر قابل توجهی از داده ها در طول روز می باشد. طبق آنچه پیش از این گفته شد؛ برای مثال IoT و داده های آزاد، شهرها را به سمت جمع آوری و ایجاد مقادیر قابل توجه داده های در دسترس پیش می برند...

ماهیت شهر هوشمند تولید مقادیر قابل توجهی از داده ها در طول روز می باشد. طبق آنچه پیش از این گفته شد؛ برای مثال IoT و داده های آزاد، شهرها را به سمت جمع آوری و ایجاد مقادیر قابل توجه داده های در دسترس پیش می برند. برخی از این داده ها ثابت هستند ولی قسمت عمده ای از آن ها داده های  لحظه اي و متغير هستند. از ویژگی های کلان داده ها می توان به حجم بالا، لحظه ای بودن داده ها ( بر اساس سرعت بر حسب زمان)، ناهمگونی شدید در منابع وتنوع در فرمت ها اشاره نمود.


 با مدیریت وتحلیل صحیح ، این کلان داده ها قادرند بینش درست و ارزش اقتصادی به شهرها و ذینفعان آن برای بهبود بهره وری ارائه دهند که این امر منجر به نوآوری سرویس ها در جهت ارتقاء زندگی شهروندان می شود. تکنولوژی تکامل یافته ای که کلان داده را ثبت، مدیریت و آنالیز می کند اساس روند پیشرفت تکنولوژی در آینده مثل رایانش ابریست. هم اکنون شهرها قادر به استفاده از منابع عظیم محاسباتی هستند که تا چند سال قبل مدیریت و در اختیار قرار گرفتن آن ها هزینه بسیار بالایی داشت. با وجود تکنولوژی هایی مثل Hadapol/HDFS، Spark،Hive مهار کلان داده ها و سنجش تحلیلی برای بهبود بهره وری عملکرد شهرها و سرویس ها امکان پذیر می باشد.


برای مثال بوستون در امریکا، از کلان داده ها برای نظارت بهتر بر عملکرد شهری با طیفی از شاخص ها استفاده می کند؛ مثل تشخیص دست اندازها در خیابان های شهر و بهبود  جمع آوری زباله ها با رویکرد مبتنی بر تقاضا. نیویورک سیستمی را توسعه داده(FireCast) که داده ها را از شش بخش شهر برای تشخیص ساختمان هایی که احتمال آتش سوزی بالایی دارند، جمع آوری و آنالیز می کند. لندن از طیف گسترده ای از داده های شهر و تحلیل های پیشرفته برای ترسیم محله های فردی در جهت درک بهتر تخصیص منابع و برنامه ریزی استفاده می کند. كشور سنگاپور با اعمال تعرفه هاي مبتني بر ترافيك جاده ها موفق گرديده است كه بهينه

سازي حمل و نقل در جاده هاي اين كشور را انجام دهد. اين تعرفه ها با نظارت بر تقاضاهاي موجود براي حمل و نقل ها و ترافيك جاده ها تنظيم و تعيين مي گردند.
کلان داده ها و IoT تلاش می کنند تا تحولی در روش مدیریت شهرهای بزرگ ایجاد کنند. ویدئوی زیر نشان می دهد که چطور در یک شهر هوشمند، تکنولوژی های کلان داده می توانند یکپارچه شده و به روشی موثر مورد بهره برداری قرار گیرند.