شهرهای هوشمند و اکوسیستم تکنولوژی (قسمت هفتم) مشارکت شهروندی

شهرهای هوشمند و اکوسیستم تکنولوژی (قسمت هفتم) مشارکت شهروندی

جنبه ی مکمل شهر هوشمند مشارکت شهریست، هدف این موضوع مهار تکنولوژی در راستای مشارکت بیشتر با شهروندان است که بخشی از آن تلاش برای دسترسی به اطلاعات جمعی شهرها و بخش دیگر برای درک بهتر آنچه شهروندان انجام می دهند و در زندگی روزانه به آن احتیاج دارند، می باشد.

جنبه ی مکمل شهر هوشمند مشارکت شهریست، که با آنچه در بخش داده های آزاد و کلان داده ها مطرح شد متفاوت می باشد. اساسا هدف این موضوع مهار تکنولوژی در راستای مشارکت بیشتر با شهروندان است که بخشی از آن تلاش برای دسترسی به اطلاعات جمعی شهرها و بخش دیگر برای درک بهتر آنچه شهروندان انجام می دهند و در زندگی روزانه به آن احتیاج دارند، می باشد. 


طبق آنچه در این سری پست های بلاگ نبکا مطرح شده، مشارکت فقط با شهروندان صورت نمی گیرد بلکه با کل اکوسیستمها، کارکنان شهر، کسب و کار، توریست ها و... امکان پذیر می باشد. اگرچه نیاز به تعامل شهرها با شهروندان واضح است اما وجود تعداد کم کانال های ارتباطی  مؤثر در این راستا شگفت آور است. به این منظور بیش از پنج سال است که روند استفاده از تکنولوژی شهرهای هوشمند برای ایجاد ارتباط بین شهروندان شروع شده است. این امر به شکل های مختلفی انجام میشود که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تلفن یا اپلیکیشن ها، به شهروندان این امکان را می دهد که رویدادها و تصادفاتی که در سطح شهر رخ می دهند را گزارش دهند یا به شکل مستقیم با سرویس های شهری مشارکت داشته باشند. برای مثال جزئیات عملیات در شهرهایی مثل بوستون، هیلسنکی و لندن روی وب سایت سازمان 311 برای دسترس عموم وجود دارد.
  • هکاتون و دیگر رویدادهای توسعه دهنده برای مشارکت جامعه فنی با داده های آزاد و سرویس های ابتکار جدید. نمونه های موفق در این زمینه کدهای به کارگرفته شده  برای برنامه های امریکا و دیگر مسیرهای متمرکز بر تکنولوژیست که در اروپا استفاده می شود.
  • فرایند طراحی Codesign و کاربرمحور برای مشارکت شهروندان در ایده پردازی، طراحی و تحویل خدمات جدید. این رویکرد شهروند محور به شکل های مختلفی در بسیاری از شهرها امتحان شده است. شهرهای پیشگام در این زمینه مثل میلتون کینز دربریتانیا و پروژه ی شهروندی اتحادیه اروپا بهترین شیوه ها را در این زمینه توسعه داده اند.
  • جمع آوری اطلاعات شهری از شهروندان برای درک بهتر فعالیت ها و عملکردهای جمعیت شهری یا استفاده از شهروندان برای کمک به جمع آوری داده هایی که بدون همراهی آن ها دست آوری به این اطلاعات سخت خواهد بود. مثال هایی در این زمینه جمع آوری اطلاعات از طریق توییت کردن در جاکارتا یا استفاده از داده های شهروندان برای ایجاد نقشه ی دسترسی به ویلچر در سطح شهر بولینگن آلمان می باشد.

همانطور که در بالا به آن اشاره شده، در واقع مشارکت شهروندان نخستین قدم های خود را به سمت توانمندسازی برداشته است. هدف نهایی مشارکت شهروندان توانمند کردن آن ها برای بهبود کیفیت زندگی از طریق رهبری جامعه است. شش روند اصلی که در این سری پست های بلاگ به آن اشاره کردیم، برای راه اندازی شهرهای هوشمند مهم و کلیدی هستند و طریقه ی استفاده از تکنولوژی برای غنی سازی زندگی شهروندان را شکل خواهند داد.