iot-and-Nobka_health.jpg

چالش‌ها و مزایای استفاده از IoT در بهداشت و درمان – قسمت دوم

تکنولوژی در هر صنعتی از جمله مراقبت و درمان تغییراتی را به وجود آورده است. در این راستا مراقبت‌های بهداشتی با به کارگیری اینترنت اشیا ، انقلابی در تشخیص و درمان بیماری به جود آورده‌اند. هنگامی که صحبت از اینترنت اشیا به میان می‌آید، مزایای زیادی از جمله بهبود کارایی و کیفیت خدمات با استفاده از دستگاه‌های پزشکی مطرح می‌شوند.

در پست قبل در مورد عملکرد IoT در ارائه‌ی خدمات مراقبت‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت، در این پست به دیگر چالش‌های اینترنت اشیا در مراقبت‌های بهداشتی می‌پردازیم.

تکنولوژی در هر صنعتی از جمله مراقبت و درمان تغییراتی را به وجود آورده است. در این راستا مراقبت‌های بهداشتی با به کارگیری اینترنت اشیا ، انقلابی در تشخیص و درمان بیماری به جود آورده‌اند. هنگامی که صحبت از اینترنت اشیا به میان می‌آید، مزایای زیادی از جمله بهبود کارایی و کیفیت خدمات با استفاده از دستگاه‌های پزشکی مطرح می‌شوند.

چالش‌های اینترنت اشیا در مراقبت‌های بهداشتی:

تهدیدات امنیتی

نگرانی اصلی در زمینه‌ی استفاده از IoT ، حفظ امنیت اطلاعات سلامت اشخاص است که ذخیره شده و از طریق دستگاه‌های هوشمند انتقال می‌یابند. این در حالیست که بسیاری از سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی از انتقال اطلاعات حساس به شیوه‌ی امن اطمینان حاصل می‌کنند و به این منظور داده‌های مورد نظر را رمز گذاری می‌نمایند اما امنیت نقاط دسترسی داده‌ها را در حین انتقال کنترل نمی‌کنند در نتیجه یک تهدید مهم امنیتی ایجاد می‌شود که به تدریج بر اساس تعداد دستگاه‌های جدید متصل به شبکه ، افزایش می‌یابد.

ادغام چندین دستگاه

یکپارچه سازی دستگاه‌های چندگانه نیز مانعی برای استقرار موفقیت آمیز IoT در مراقبت‌های بهداشتی است. امروزه اکثر وسایل و تجهیزات بهداشتی در بیمارستان‌ها باید برای جمع آوری اطلاعات بیمار به یکدیگر متصل شوند. به عنوان مثال، اگر فرد از بیماری قلبی رنج می‌برد، ممکن است از فشار خون بالا نیز رنج ببرد.

مهمترین چالش در این زمینه این است که تولیدکنندگان دستگاه برای تنیظم مجموعه پروتکل‌ها و استانداردهای یکپارچه موافقت نکرده‌اند. همانطور که دستگاه‌های مختلف تلفن همراه برای جمع آوری داده‌ها به شبکه متصل می‌شوند، تفاوت پروتکل‌ها سبب پیچیده سازی فرآیند گروه بندی اطلاعات می‌گردد. فقدان همگنی در میان دستگاه‌های پزشکی اجرای عملکرد IoT را به شیوه‌ی موفق در مراقبت‌های بهداشتی کاهش می‌دهد.

نتیجه گیری نتایج از داده‌های بزرگ

روند مدیریت و جمع آوری داده‌ها بسیار پیچیده است. اگرچه نتایج داده‌های ترکیبی می‌تواند در نتیجه گیری اطلاعات به دست آمده از گزارشات بیمار کمک کند. با این حال ، تحلیل چنین داده‌هایی بدون برنامه تحلیل دقیق و متخصصین داده‌ها، چالش بر انگیز است.
شناساسیی داده‌های با ارزش و قابل اجرا بسیار مهم است زیرا برای اکثر متخصصان پزشکی جمع بندی داده‌ها با افزایش حجم اطلاعات کار سختیست. فرایند تصمیم گیری با توجه به سرعت افزایش داده‌ها با کاهش کیفیت روبروست. علاوه بر این، نگرانی‌ها با افزایش برخی از دستگا‌های متصل که به طور مداوم داده‌ها را جمع آوری و تولید می‌کنند ، بیشتر و بیشتر می‌شوند.

بدون شکIoT صنعت سلامت و نحوه درمان بیماران را تغییر خواهد داد و نه تنها به پزشکان و متخصصین بلکه به افرادی که دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی ندارند کمک خواهد کرد. رفع مشکلاتی مانند امنیت داده‌ها، صنعت بهداشت را بدون نقض حریم خصوصی تغییر خواهد داد. زمان آنست که تکنولوژی را به عنوان یک برکت به جای نفرین بپذیریم و ببینیم که در سال های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.