در حال بارگذاری
تگها

#صنایع نیمه هادی

گزارش گارتنر از روند رو به رشد صنایع نیمه‌هادی در جهان

موسسه تحقیقاتی گارتنر می‌گوید که درآمد صنایع نیمه‌هادی در سال 2018 ، ۱۲.۵ درصد افزایش داشته‌است.

لیستی از تمام دسته بندی ها
لیستی از تمام تگ های موجود