Nobka_iottechexpo2018.png

IoT Tech Expo Global 2018

بزرگ‌ترین کنفرانس IoT جهان (IoT Tech Expo Global 2018). از تاریخ ۱۸ الی ۱۹ آوریل 2018 در لندن برگزار می گردد.

بزرگ‌ترین کنفرانس IoT جهان (IoT Tech Expo Global 2018). از تاریخ ۱۸ الی ۱۹ آوریل 2018 در لندن برگزار می گردد.

کنفرانس IoT Tech Expo Global 2018 مدت ۲ در لندن برگزار می شود این کنفرانس به بررسی جدیدترین نوآوری‌ها در اینترنت اشیا و تاثیر آن بر بسیاری از صنایع از جمله تولید، حمل و نقل، زنجیره تامین، بیمه، مدیریت، انرژی، انرژی و خودرو می پردازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت این رویداد مراجعه فرمایید.