Nobka_t-mobile_5g.jpg

آیا T-Mobile شبکه‌ی 5G را پوشش می دهد؟

T-Mobile قصد دارد تا شبکه‌ی 5G را در سال جاری راه اندازی کند اما مدیر اجرایی اپراتور، آنچه را که کاربران از شبکه در هنگام راه اندازی انتظار دارند را کاهش داده است و به نظر می رسد توقع آن‌ها برآورده نشود.

T-Mobile قصد دارد تا شبکه‌ی 5G را در سال جاری راه اندازی کند اما مدیر اجرایی اپراتور، آنچه را که کاربران از شبکه در هنگام راه اندازی انتظار دارند را کاهش داده است و به نظر می رسد توقع آن‌ها برآورده نشود.

اپراتور از طیف ۶۰۰ مگاهرتز برای گسترش آن استفاده می‌کند تا فاصله زیادی را پوشش دهد، اما با سرعتی کم‌تر از رقبا شروع به کار می‌کند. T-Mobile پیش‌بینی می‌کند که شبکه 5G آن 25-50 درصد سریعتر از شبکه 4G فعلی راه اندازی خواهد شد.

رقبای این شرکت مثل AT & T و Verizon از موج میلیمتری برای کانون‌های کوچکتر که اغلب با سرعت بیشتری همراه هستند استفاده می‌کنند ، اما محدوده کوتاه‌تر را می توانند پوشش دهند و از سرعت چند گیگابیتی برخوردار هستند.

Karri Kuoppamaki ، مدیر فناوری رادیو در T-Mobile ادعا می کند طیف موج میلیمتری با فرکانس بالا از شبکه‌های سلولی زیادی برای پوشش مساحتی معادل 0.1 مایل مربع استفاده می کند. این در حالیست که قاره‌ی امریکا بیش از 3 میلیون مایل مربع است.

به نظر می آید این اپراتور پس از راه اندازی شبکه نسل پنجم خود، برای تکمیل و افزایش سرعت این شبکه  بر روی امواج میلیمتری 600MHz برنامه ریزی کند.

Kuoppamaki می گوید : " شبکه ی LTE در ابتدا کار خود را با سرعت در حد گیگابایت آغاز نمود و ما شاهد سرعت بسیار پایین آن بودیم، اما با گذشت زمان سرعت آن افزایش یافت. در نظر گرفتن سرعت شبکه در آغاز راه اندازی آن کاری بی معنیست چرا که با گذشت زمان سرعت و خدمات شبکه افزایش می یابند."