Nobka_nokia smart city services help operators meet digital city.jpg

ارائه ی خدمات شهر هوشمند توسط شرکت نوکیا

شرکت نوکیا برای حل و فصل چالش های مرتبط با شهرنشینی و کمک به اپراتورها برای برطرف نمودن نیازهای یک شهر هوشمند، سه سرویس هوشمند شهری شامل : 1- IoT برای شهرهای هوشمند 2- استفاده از حسگرها به عنوان یک سرویس جداگانه و 3- اپراتور امن شبکه مجازی تلفن همراه (S-MNVO) را راه اندازی کرده است.

شرکت نوکیا برای حل و فصل چالش های مرتبط با شهرنشینی و کمک به اپراتورها برای برطرف نمودن نیازهای یک شهر هوشمند، سه سرویس هوشمند شهری شامل : 1- IoT برای شهرهای هوشمند 2- استفاده از حسگرها به عنوان یک سرویس جداگانه و 3- اپراتور امن شبکه مجازی تلفن همراه (S-MNVO) را راه اندازی کرده است.

اولین سرویس شرکت نوکیا که IOT برای شهرهای هوشمند است، از طریق به اشتراک گذاری داده های متقابل و تجزیه و تحلیل آن ها ارائه می شود. این خدمات می تواند شامل نظارت تصویری از طریق دوربین هایی که در سطح شهر قرار دارند، کنترل سیستم روشنایی، ارائه خدمات مرتبط با پارک اتومبیل ها، مدیریت جمع آوری زباله و مراقبت های زیست محیطی باشد.

دومین سرویس، مرتبط با بخش بلاک چین (Blockchain) است که اطلاعات به هنگام از محیط اطراف را دریافت کرده و آن ها را تجزیه و تحلیل می نماید و بدین ترتیب فرصتی برای اپراتورها فراهم می شود تا این سرویس را به شرکت ها، مقامات ایمنی عمومی و دولت ها بفروشند.

و در آخر سرویس S-MVNO با هدف ایجاد امنیت عمومی، فرصت هایی برای اپراتورها فراهم می آورد که از طریق آن با استفاده از شبکه های LTE، پهنای باند بیشتری به سازمان های امنیت عمومی ارائه دهند.

Asad Rizvi مدیر توسعه کسب و کار خدمات جهانی در نوکیا می گوید: " شهرها برای ارائه ی خدمات مؤثر به شهروندان باید هوشمند شوند و در این راستا زیرساخت هوشمندی که به اشتراک گذاشته می شود باید برای تبادل داده ها امن باشد. در واقع ما می توانیم اپراتورهایی با راهکارهای ارائه شده توسط شرکت های بزرگ مثل حمل و نقل، مسافرت و گردشگری وسازمان های امنیت عمومی برای تحقق این هدف ایجاد کنیم."

علاوه بر این شرکت نوکیا با StarHub همکاری می کند تا به اپراتورها برای تولید داده ها بر اساس نیازهای شهر کمک کند. ادغام نیازهای کاربران با پلتفرم ارائه خدمات Nokia AVA به شرکت نوکیا کمک کرده است تا این راهکار را به اپراتورهای سراسر جهان ارائه دهد.