ارزیابی درآمد ارائه دهندگان خدمات IoT توسط شرکت Ericsson

آخرین گزارش ارائه شده توسط شرکت Ericsson حاکی از آنست که ارائه دهندگان خدمات مخابراتی درآمد قابل توجهی از سرویس های IoT کسب می کنند.

آخرین گزارش ارائه شده توسط شرکت Ericsson حاکی از آنست که ارائه دهندگان خدمات مخابراتی درآمد قابل توجهی از سرویس های IoT کسب می کنند. این گزارش با عنوان " بررسی استراتژی های IoT"، تعدادی از ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی تلفن همراه و ارائه دهندگان خدمات اینترنت اشیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چارچوبی را ارائه کرده است که می تواند مسیرهای درآمدی ارائه دهندگان سرویس های IoT را مشخص کند. ارائه دهندگان سرویس های پهنای باند معتقدند که اینترنت اشیا سلولی و ظهور تکنولوژی های نسل پنجم (5G) عامل تغییر استراتژی های IOT خواهند بود.

این گزارش چهار دسته از ارائه دهندگان خدمات مخابراتی را بررسی می کند:

  • ارائه دهندگان سرویس های شبکه
  • ارائه دهندگان اتصالات مورد نیاز
  • کسانی که ارائه ی خدمات را مقدور می نمایند 
  • کسانی که زمینه ی ارائه ی این خدمات را فراهم می کنند. با توجه به این گزارش، ارائه دهندگان سرویس ها معمولا به عنوان offering-led ،market-led و quality-led مطرح می شوند.

اپراتورهای " offering-led" نقش ارائه دهندگان خدمات را بر عهده خواهند داشت و اپراتورهای quality-led آن هایی هستند که نقش ثابتی دارند و می توانند راهکارهای موجود را با ابتکارات جدید اینترنت اشیا ادغام نمایند. 

بر اساس آمار به دست آمده، 70 درصد از کسانی که در این گزارش شرکت کرده اند، اعلام نمودند که هیچ استراتژی مشخصی برای کسب درآمد ندارند. با توجه به چهار نقش که قبلا مطرح شد، اپراتورها می توانند از زیر مجموعه ی این نقش ها برای کسب درآمد در بازار نهایت استفاده را ببرند. سازمان هایی که این سرویس ها را ارائه می دهند، می توانند از شبکه های ارتباطی تلفن همراه محافظت کنند، خدمات ارائه شده را برای شبکه های چندگانه مدیریت نمایند یا بر مدل های کسب و کار مشتریان و عملیات مربوط به آن تمرکز نمایند.
از هر 5 شرکت کننده در این گزارش، چهار نفر اظهار داشتند که به دنبال افزایش زنجیره ارزش برای تامین خدمات یا ایجاد سرویس در آینده هستند.

Jeff Travers، مدیر بخش IoT شرکت Ericsson در بیانیه ای گفت :" این گزارش بر اهمیت IoT به عنوان منبع درآمد جدید در کسبوکارهای فعلی و همچنین در آینده تاکید می کند. توجه به تکنولوژی IoT به عنوان شاخه ی جدیدی از کسبوکار و درآمدزایی، به ارائه دهندگان خدمات در حال سرمایه گذاری این فرصت را می دهد تا تکنولوژی های روز دنیا و ایجاد مدل های جدید برای درآمدزایی را در نظر بگیرند. "