Nobka_Thames Water is pushing through smart metering.jpg

اندازه گیری هوشمند آب توسط شرکت Thames Water

شرکت Thames Water روزانه 2600 میلیون لیتر از آب مصرفی 9 میلیون نفر را تامین می کند. این شرکت برای مصرف بهینه آب به اندازه گیری های هوشمند و اینترنت اشیا روی آورده است.

شرکت Thames Water روزانه 2600 میلیون لیتر از آب مصرفی 9 میلیون نفر را تامین می کند. این شرکت برای مصرف بهینه آب به اندازه گیری های هوشمند و اینترنت اشیا روی آورده است. روز گذشته Stephanie Baker ، مدیر برنامه ریزی در Thames اظهار داشت که بیشتر نقاط لندن با بحران کم آبی مواجه است.

Baker موقعیت بحرانی Cape Town را به عنوان مثال مطرح نمود و خاطر نشان کرد که با توجه به نرخ مصرف فعلی تا سال 2040 ، دو میلیون نفر با کمبود آب مواجه خواهند شد.
خوشبختانه این شرکت در این راستا ، با نصب دستگاه های هوشمند برای اندازه گیری مصرف آب اقداماتی انجام داده است.اکثر افرادی که در جنوب شرقی انگلیس زندگی می کنند، واجد شرایط برای نصب و راه اندازی این دستگاه ها می باشند.

راهکار شرکت Thames Water به نظر عاقلانه می آید اما برخی افراد نظر مثبتی نسبت به اقدامات این شرکت ندارند.در کنار افرادی که نسبت به نصب این دستگاه ها بی تفاوت هستند ، برخی دیگر نسبت به محافظت از داده های جمع آوری شده و نحوه ی استفاده از آن ها مشکوک هستند. گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند که هدف شرکت Thames Water از نصب این دستگاه ها سودجویی و منافع مالیست.

به نظر می آید چند مشکل اساسی در رابطه با نصب این دستگاه ها وجود داشته باشد. چون بر خلاف خدمات برق و گاز که در همه منازل وجود درد، از هر خانه که از خدمات Thames Water استفاده می کنند، فقط یکی از آن ها مجهز به کنتورهای هوشمند هستند. لزوم ورود گروه های نصب و راه اندازی به منزل افراد این مشکل را دوچندان می کند.

Baker می افزاید کسانی که صرفا یک کنتور آب دارند 7% در میزان صرفه جویی آن ها تاثیر دارد، این در حالیست که نصب کنتورهای هوشمند میزان صرفه جویی را تا 15% افزایش می دهد. از سال 2016، 240 هزار کنتور هوشمند نصب شده که روزانه 5.8 میلیون لیتر آب را اندازه گیری می کند. شرکت Thames امیدوار است که این رقم به 35 میلیارد در روز برسد.