Nobka_iot_Protection.jpg

ضرورت محافظت سازمان ها در برابر خطرات IoT

بر اساس نظر سنجی ها از هر چهار سازمان تنها یک سازمان در برابر تهدیدات استفاده از IoT از خود محافظت می کند.

بر اساس یک نظر سنجی از شرکت Databarracks در بریتانیا، به نظر می رسد تنها 27% از سازمان ها می توانند در برابر تهدیدات IoT از خود محافظت نمایند.

Peter Groucutt مدیر یکی از سازمان ها می گوید: شرکت ها باید IoT را به عنوان یک فاکتور مهم در برنامه های خود در نظر داشته باشند.
به گفته ی کارشناسان این صنعت، پیش بینی می شود تعداد دستگاه های هوشمند تا سال 2020 به بیش از 50 میلیارد برسد. بدیهی است، تولیدکنندگان در حال رقابت برای بهره برداری از این فرصت هستند اما متاسفانه بسیاری از این اقدامات به بهای به خطر افتادن مسائل امنیتی تمام می شود.

Groucutt می گوید: "حتی اگرسازمان ها از دستگاه های IoT استفاده نکنند، باید از این خطرات اطلاع داشته باشند." استفاده ی روز افزون از دستگاه های هوشمند به این معنیست که خطرات حملات DDoS از طریق بوت نت های IoT رو به افزایش است، اما داده های شرکت ها حاکی از آنست که آن ها این خطرات را نادیده می گیرند

تحقیقات انجام شده در بررسی سالانه ی مرکز سلامت اطلاعات نشان می دهد که تنها 13% از شرکت ها، تهدیدات IoT را به عنوان نگرانی عمده ی خود مورد توجه قرار داده اند و حدود 27% از شرکت ها سیاست های لازم را برای حفاظت در برابر خطرات IoT به کارگرفته اند.

به گفته ی Groucutt، سازمان هایی که دستگاه های IoT را به زیر ساخت های IT (فناوری اطلاعات) خود متصل می کنند نباید به سیاست های موجود برای ارزیابی امنیت دستگاه های خود بسنده نمایند و باید تدبیرات جدیدی در رابطه با این موضوع به کار گیرند. مواردی مثل پروتکلی که دستگاه استفاده می کند، توانایی شبکه ی IoT برای عملکرد مستقل، اتصال مستقیم به مرکز انتقال داده ها (مثل cloud و Edge)، چگونگی تائید اعتبار و ادغام این اعتبار با تجهیزات IoT و در نهایت استفاده از O/S باید دراین زمینه در نظرگرفته شوند.