Nobka_smart-home-devices.jpg

نقش دستگاه‌های هوشمند خانگی در زندگی روزانه

تحقیقات اخیر Metova ، میزان استفاده از وسایل هوشمند خانگی در ایالات متحده امریکا را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، 90% از ساکنان ایالات متحده امریکا در حال حاضر از انواع دستگاه‌های هوشمند خانگی استفاده می‌کنند.

تحقیقات اخیر Metova ، میزان استفاده از وسایل هوشمند خانگی در ایالات متحده امریکا را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، 90% از ساکنان ایالات متحده امریکا در حال حاضر از انواع دستگاه‌های هوشمند خانگی استفاده می‌کنند. این امر نشان دهنده‌ی آنست که IoT به طور گسترده‌ای در فضای مصرف کنندگان به رسمیت شناخته شده است.

سایر یافته‌های این گزارش به شرح زیر است :

  • بیش از 90% از افراد، هنگام بازدید از وسایل هوشمند خانگی آن‌ها را خریداری نموده‌اند.
  • نزدیک به 70% در حال حاضر سیستم کنترل صدا مانند Amazon Alexa یا Google Home را در اختیار دارند.
  • 58% از افرادی که از دستگاه‌های هوشمند خانگی استفاده می‌کنند ، نگران چگونگی محافظت از حریم خصوصی خود هستند.
  • 74% معتقدند عدم استفاده از دستگاه‌های هوشمند خانگی در آینده‌ی نزدیک غیر قابل اجتناب است.
  • بیش از 30% از افرادی که از این دستگاه‌ها استفاده نمی‌کنند ، برای خرید آن در طول سال برنامه ریزی کرده‌اند.

John Smith ، مدیرعامل شرکت Metova ، می‌گوید :" در حال حاضر مصرف کنندگان زیادی به استفاده از تجهیزات هوشمند خانگی روی آورده‌اند، در این راستا کسب و کارهای زیادی برای ایجاد مسیرهای جدیدتر جهت به کارگیری مؤثر از این وسایل ، ایجاد شده‌اند. "

شرکت Metova ، بیش از 1000 نفر از مشتریان را در تحقیقات خود استفاده کرده است. این شرکت می‌گوید تحقیقاتش طیف وسیعی از افراد را در سراسر کشور پوشش می‌دهد.