Nobka_iot_satellites.jpg

پشتیبانی شرکت بوئینگ از ماهواره های IoT

بوئینگ بزرگترین شرکت هوا و فضا در شرکت ماهواره ای Myriota استرالیا سرمایه گذاری نموده است. این شرکت در حال ساخت فرستنده های کم هزینه با توان پایین است و هدف اصلی آن ایجاد ارتباط میلیون ها دستگاه IoT در مدار ماهواره هاست.

در سال 2011 شرکت Myriota کار خود را با اخذ یک پروژه ی 12 میلیون دلاری از دانشگاه South Australia آغاز کرد و در آن زمان به عنوان یک تیم تحقیقاتی شناخته شد و با تمرکز بر نحوه ی عملکرد و اتصالات اینترنت اشیا به یک شرکت کامل تبدیل شد.

نخستین رونمایی از فعالیت های شرکت Myriota ، یک نانو ماهواره از ExactEarth بود که منجر به ایجاد راهکارهای جدید برای اتصالات IoT شد. در نتیجه ی این فعالیت ها شرکت در حال تلاش برای راه اندازی 50 نانو ماهواره در ابعاد یک جعبه ی کفش با وزن 10 کیلوگرم است.

قرار بود شرکت Myriota اولین ماموریت ماهواره ای خود را با شرکت SpaceX با راه اندازی Falcon 9 در ماه فوریه انجام دهد، اما این راه اندازی تا اواسط سال جاری به تعویق افتاد. با این حال ممکن است شرکت Myriota با یک شرکت دیگر برای اولین راه اندازی ماهواره ی خود همکاری نماید.