Nobka_Drone AI.jpg

کنترل درن ها (drones) با استفاده از هوش مصنوعی

تیمی از محققان از هوش مصنوعی (AI) برای پرواز ایمن و خودکار درن ها (drones) در محیط های شهری استفاده کردند.

بیشتر درن ها، برای دریافت سیگنال های قوی تر GPS و جلوگیری از برخورد با افراد و وسایل نقلیه که در محیط های شهری وجود دارند، در ارتفاعات بالا مورد آزمایش قرار می گیرند. این در حالیست که پرواز آن ها در ارتفاعات بالا، چالش های خاص خود را به همراه دارد. از این رو بسیاری از کشورها قوانینی را برای محدود کردن ارتفاعاتی که درن ها می توانند پرواز کنند وضع کرده اند تا از برخورد آن ها با سایر هواپیماهای مسافربری جلوگیری به عمل آورند.

محققان در دانشگاه زوریخ و دانشگاه فنی مادرید در اسپانیا، با استفاده از 70000 عکس که از طریق دوربین جلوی یک اتومبیل خود ران ثبت شده بود، برای تعلیم AI استفاده کرده اند. مجموعه داده های دوم، شامل 32000 عکس ثبت شده توسط GoPro است که روی دسته ی دوچرخه نصب شده و از آن برای آموزش AI در اجتناب از برخورد با دیگر اشیا استفاده شد. 

اگرچه سیستم فعلی کاملا بی نقص به نظر می رسد، با این حال درن ها، با توجه به مجموعه داده هایی که برای آموزش در اختیار داشتند، در ارتفاعات محدودی قادر به پرواز هستند و نمی توانند ارتفاعات خود را کم یا زیاد نمایند.

بر اساس این تحقیق به نظر می رسد که درن ها با دیگر ساکنان شهر همسو خواهند بود، هرچند که ممکن است پرواز کردن آن ها کنار افراد برای آن ها ایجاد مزاحمت نماید.