سال نو مبارک

سال نو مبارک

شرکت نبکا فرا رسیدن سال جدید را به همه هموطنان عزیز تبریک می گوید و امیدواریم سال جدید سالی توأم با بهروزی و همراه با موفقیت در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای همه ایرانیان باشد.

شرکت نبکا فرا رسیدن سال جدید را به همه هموطنان عزیز تبریک می گوید و امیدواریم سال جدید سالی توأم با بهروزی و همراه با موفقیت در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای همه ایرانیان باشد.