Nobka-iot data.jpg

همکاری Cisco با Teradata برای ارائه ی داده های شهر هوشمند

Cisco با همکاری Teradata اینترنت اشیا خود را برای پیشرفت شهرهای هوشمند توسعه می بخشد. شرکت Teradata اعلام کرده است که با Cisco در حال همکاری برای یافتن راهکاری جهت انتقال دیجیتال داده ها با تمرکز بر شهرها و جوامع هوشمند است.

Cisco با همکاری Teradata اینترنت اشیا خود را برای پیشرفت شهرهای هوشمند توسعه می بخشد. شرکت Teradata اعلام کرده است که با Cisco در حال همکاری برای یافتن راهکاری جهت انتقال دیجیتال داده ها با تمرکز بر شهرها و جوامع هوشمند است. این دو شرکت، پلتفرم Cisco و Cisco kinetic را با پلتفرم تحلیلی شرکت Teradata ادغام خواهند کرد که در نتیجه ی آن راهکاری قوی تر برای تبادل یکپارچه داده ها و ارتباط مؤثرتری بین دو شرکت شکل می گیرد.

پلتفرم Cisco اولین پلتفرمیست که شرکت Teradata با آن همکاری می کند و هدف آن مدیریت داده های هوشمند از جمله تجزیه و تحلیل، غنی سازی داده ها و مدیریت شیوه زندگی می باشد. این دو شرکت با همکاری یکدیگر قادر خواهند بود تا بینشی دقیق و واقعی در رابطه با اینترنت اشیا به شهرها و جوامع ارائه دهند. از دیدگاه شهروندان، هدف از این همکاری بهبود بهره وری و افزایش ایمنی عمومی، ارائه خدمات بهتر و تولید جریان درآمد بهتر است.

Anil Menon ، رئیس انجمن هوشمند درCisco   می گوید:" بسیاری از شهرها ارزش داده های خود را به طور کامل نمی شناسند. هدف ما استفاده از Cisco Kinetic جهت کمک به شهرها برای کلی نگری درباره ی سرمایه گذاری در شهرها و ارزش گزاری داده هایی است که توسط تجهیزاتی مثل دوربین های ترافیک، پارکینگ وسنسورهای محیطی اخذ می شوند. با جمع آوری داده ها  کسانی که از تجزیه و تحلیل Terdata استفاده می کنند، می توانند داده ها را برای برنامه ریزی، کسب درآمد و توسعه اقتصادی وسیع تر در راستای حفظ توسعه، پایداری و انعطاف پذیری شهرها به کارگیرند."

Nobka-iot

این پلتفرم ، داده ها را از سنسورها در سطح شهر مثل سنسورهای نورپردازی ، پارکینگ و همچنین سیستم های پرداخت جمع آوری می کند و در مرحله ی بعد، Teradata این داده ها را برای تجزیه تحلیل، و پیش بینی به مدیران شهرها ارائه می دهد که منجر به تصمیم های هوشمندانه و آگاهانه تر در آینده می شود . در نتیجه این روند به ایجاد شهرهای دقیق تر در سراسر جهان و کیفیت زندگی بهتر کمک می کند.