Nobka_Microsoft quarterly revenue.jpg

افزایش درآمد شرکت مایکروسافت با استفاده از سرویس های Cloud

اخیرا مایکروسافت گزارشی از درآمد سه ماهه ی اول سال جاری خود ارائه داده که نشان دهنده رشد مثبت در بیشتر بخش ها، از جمله کسب و کارهای مبتنی بر سرویس های Cloud است.

اخیرا مایکروسافت گزارشی از درآمد سه ماهه ی اول سال جاری خود ارائه داده که نشان دهنده رشد مثبت در بیشتر بخش ها، از جمله کسب و کارهای مبتنی بر سرویس های Cloud است.

در مجموع ، درآمد شرکت در سه ماهه ی اول سال 2018 با رشد 16 درصدی نسبت به سه ماهه ی اول سال گذشته به 26.8 میلیارد دلار رسیده است که سود خالص آن حدود 7.4 میلیارد دلار می باشد. در آمد حاصل از پلتفرم Azure Cloud ، 93 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است .این در حالیست که درآمد حاصل از سایر بخش های شرکت تنها 17 درصد افزایش داشته اند.

اگرچه در بعضی بخش ها مثل استفاده از Windows OEM این شرکت با کاهش درآمد 8 درصدی مواجه بوده است ، با این حال سایر بخش های مایکروسافت با افزایش فروش خود آن را جبران نموده اند. بخش های مرتبط با سرگرمی، شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن هایی که این شرکت ارائه می دهد همگی در عرصه ی فروش رشد آماری داشته اند.

شبکه ی اجتماعی Linkedin ،که مایکروسافت در سال 2016 مدیریت آن را در دست گرفت ، همچنان تحت نظر این شرکت در حال رشد است و در سه ماهه اخیر در مقایسه با سال گذشته بیش از 1.3 میلیارد دلار درآمد داشته است.

در بخش بازی و سرگرمی ، درآمد بازی Xbox Live، 18 درصد افزایش یافته و به افزایش خدمات و فروش نرم افزار Xbox کمک کرده است. و در آخر، درآمد حاصل از Dynamics 365، که یکی از اپلیکیشن های این شرکت در عرصه ی کسبوکار است و با برنامه هایی از جمله Salesforce و Oracle رقابت می کند، 65 درصد رشد سالیانه داشته است.