شهرهای هوشمند و اکوسیستم تکنولوژی (قسمت سوم) سیستم های سایبر فیزیکی و IoT

سیستم های سایبر فیزیکی و IoT (اینترنت اشیا) که به صورت کلی به عنوان پل ارتباطی بین تجهیزات فیزیکی و اینترنت تعریف شده اند، در پیشرفت شهر هوشمند نقش کلیدی دارند.

سیستم های سایبر فیزیکی و IoT (اینترنت اشیا) که به صورت کلی به عنوان پل ارتباطی بین تجهیزات فیزیکی و اینترنت تعریف شده اند، در پیشرفت شهر هوشمند نقش کلیدی دارند. اگرچه زیرساخت های کلیدی شهر مثل کنترل ترافیک و مصرف آب و برق، سال ها ی زیادی نظارت و کنترل شده اند ولی این نظارت ها به صورت متمرکز و غیر شبکه ای بوده اند. IoT این شرایط را به طور کلی تغییرداده است. بعضی از ساختارهای شهری که به صورت قدیمی تحت نظارت بوده اند، هم اکنون با استفاده از پروتکل های آزاد مثل IP وHTTP با یکدیگر مرتبط می شوند و از طریق تکنولوژی های اینترنتی مثل REST در دسترس خواهند بود. با کاهش هزینه های ارتباطی می توان سنجش و جمع آوری اطلاعات را در محدوده های وسیع تری از شهر انجام داد و این امر باعث افزایش قابلیت اطمینان عملکرد کنترلرها می گردد. مدیریت انرژی مثال خوبی در این زمینه است. اگرچه به صورت سنتی شهرهای زیادی قادر به نظارت و ارزیابی مصرف انرژی (از طریق امکانات عمومی یا خصوصی) بوده اند اما اخیرا، در کنار هم قرار گرفتن ساختمان های اداری و خصوصی و استفاده ی چشمگیر آن ها از کنتورهای هوشمند، امکان به کارگیری تکنولوژی ریز شبکه های برق را میسر ساخته است.


در حال حاضر میزان هزینه ها و در دسترس بودن تکنولوژی های IoT توجیه مناسبی برای استفاده از قطعات و تجهیزاتی که در تلفن های هوشمند به کار می روند، در سایر سیستم ها یا زیرساخت های فیزیکی دیگر نیز ایجاد نموده است. به طور مثال تولید کنندگان خودرو به طرز چشمگیری از حسگرها در بدنه ی ماشین به منظور کنترل آن در ترافیک یا تصادفات استفاده می کنند. شرکت های مهندسی راه و ساختمان حسگرهایی را برای نظارت بر فشار یا ضربه ی وارده بر سازه هایی مثل پل ها و تونل ها یا برای ارزیابی کیفیت سطح جاده ها تعبیه کرده اند.

شهرهای هوشمند و اکوسیستم تکنولوژی (قسمت سوم) سیستم های سایبر فیزیکی و IoT

شهروندان می توانند با به کارگیری حسگرهای ارزان قیمت برای سنجش موارد مختلفی مثل میزان آلایندگی هوا یا الودگی صوتی وغیره اقدام نموده و با اشتراک گزاری داده های حاصله با شبکه به گسترش این اطلاعات و فراگیر شدن انها کمک کنند. این سنسورها میتواند در تلفن همراه کاربران قرار گرفته و همیشه در دسترس کاربر باشند.
بدیهی است این پیشرفت در استفاده از حسگرها از طریق مخابرات با سیم یا بی سیم با شبکه های توان پایین و حرکت به سمت 5G که در پست قبل در موردشان توضیح دادیم، به عنوان روند پیشرفت تکنولوژی بنیادین مطرح بوده و پشتیبانی خواهد شد. در حالیکه IoT، انقلابی درساز و کار و توانایی ما برای کنترل دنیای پیرامونمان  به وجود آورده، در محیط شهر هوشمند چندین روند رو به پیشرفت تکنولوژی در آینده ایجاد می شود که روش های مدیریت IoT را مشخص می کند.


بخش های مرتبط با اطلاعات، نیازهای خود را دردو قسمت: 1- دریافت و ذخیره سازی داده ها و 2- ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای آنالیز داده های به هنگام ، کنترل و هدایت می کنند. در پست های بعدی دو تکنولوژی مهم رایانش ابری و کلان داده را برای پشتیبانی پلتفرم های شهر هوشمند معرفی خواهیم نمود. با نبکا باشید.

ادامه دارد...