شهرهای هوشمند و اکوسیستم تکنولوژی

شهر هوشمند شهری خلاقانه است که تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) و دیگر وسیله ها را برای بهبود کیفیت زندگی، کارایی سرویس ها و عملکردهای شهری به کار میگیرد تا نیازهای فعلی و آینده ی نسل ها را با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی با اطمینان برآورده کند.

این تعریف تاکید میکند که یک شهر هوشمند  فقط شهری نیست که از تکنولوژی های جدید تا بیشترین حد امکان بهره ببرد ، بلکه اکوسیستم پیچیده ایست متشکل از ذینفعان که شامل شهروندان، مسئولین شهر، شرکت ها و صنایع محلی و گروه های اجتماعی می باشد. تاکید بر این نکته ضروریست که مرزبندی های جغرافیایی آنچه شهر هوشمند گفته میشود ممکن است از خود شهر، با توجه به اجتماع بدنه ی حکومت و شهرداری و تعریف سرویس ها در پایتخت و مقیاس منطقه ای؛ گسترده تر باشد.

شهرهای هوشمند به عنوان اکوسیستم های پیچیده

شهرهای هوشمند به عنوان اکوسیستم های پیچیده

 

هدف اصلی شهر هوشمند ایجاد ارزش برای همه ی اکوسیستم است، كه ميتواند شامل مواردي مثل ارزش مالی، کیفیت زندگی، سلامتی، تحصیلات یا زمان باشد. ارزش ایجاد شده توسط شهر هوشمند می تواند با معیارهای کمی و کیفی ارزیابی شود.


در این پست و چند پست آینده، تمرکز بر روند تکنولوژی هایی است که تحول شهرهای هوشمند را شکل می دهند.

 

اکوسیستم های تکنولوژی شهر هوشمند:

از دیدگاه تکنولوژی، اکوسیستم شهر هوشمند، اکوسیستمی پیچیده و برگرفته از تکنولوژی های متعدد می باشد. شركت هاي اصلي و تاثيرگذار، در حيطه هاي مختلفي فعاليت ميكنند كه معمولا مكمل يكديگر هستند ولي در بعضي مواقع بين فعاليت هاي آنها همپوشاني نيز ايجاد مي گردد. 


در ارتباط با اکوسیستم تکنولوژی شهرهای هوشمند، پنج گروهبندی اصلی تکنولوژی مشخص شده است.

شهرهای هوشمند و اکوسیستم تکنولوژی

همانطور که شهرهای هوشمند اکوسیستمهای پیچیده ای شامل طیفی از ذینفعان برای توسعه و استقرار سرویس های جدید دارند، به یک راهکار جامع جهت گسترش تکنولوژی نیازمند هستند. از آنجا که شهرهای هوشمند از تعداد زیادی زیر سیستم مثل سیستم حمل و نقل، سلامت و درمان ومصرف انرژی ساخته شده اند، به یک روش کلی جهت اداره ی همه ی سیستم های مجموعه نیاز است تا مطالبات شهر و شهروندان را مدیریت و اداره کند. در حالیکه که برخی شرکت های بزرگ قادرند تا سرویسهای شهر هوشمند را خودشان گسترش دهند و مستقر کنند، ولی اکثر شرکت ها اینگونه نیستند. به نظر می رسد گسترش موفقیت آمیز شهر هوشمند نیازمند شماری از شرکت هاست که با همکاری یکدیگر راه حل ها و تکنولوژی هایی از طیف های مختلف را گرد هم می آورند. این طیف از حسگرها / محرک های سطح پایین، ارتباط مؤثر داده ها، جمع آوری و تحلیل داده ها، تا برنامه های کاربردی خاص مثل مراقبت های پزشکی، مصرف انرژی و حمل و نقل را شامل می گردد.

 

چالش های استفاده از تکنولوژی و توانمندسازها:

زیر بنای بازار رو به رشد شهر هوشمند، گستره ی وسیعی از تکنولوژی  را در بر میگیرد که عملکرد بخش های کلیدی مثل انرژی، حمل و نقل و برنامه ریزی های شهری را ممکن می سازد تا از تکنولوژی های جدید در راستای راهکارهای هوشمند برای شهرها و شهروندان بهره برداری کند. در پست های آتی در ارتباط با تعدادی از این گرایش های اصلی و تاثیر آن ها بر شهرهای هوشمند خواهیم نوشت.

 

ادامه دارد...