Nobka_smartcity feature.jpg

6 ویژگی که باید درباره ی شهرهای هوشمند بدانیم

معماران و برنامه ریزان شهری در جهان با نهادهای عمومی و جامعه شناسان درباره پارامترهایی که "شهر هوشمند" را تعریف می کنند، اختلاف نظر دارند. از آنجا که شاخص های تعریف یک شهر هوشمند بسیار گسترده و متضاد هستند، کارشناسان دستیابی به یک تعریف واحد و جامع را الزامی می دانند تا برای تمامی نهادها، سازمان ها و همچنین عموم مردم قابل پذیرش باشد.

معماران و برنامه ریزان شهری در جهان با نهادهای عمومی و جامعه شناسان درباره پارامترهایی که "شهر هوشمند" را تعریف می کنند، اختلاف نظر دارند. از آنجا که شاخص های تعریف یک شهر هوشمند بسیار گسترده و متضاد هستند، کارشناسان دستیابی به یک تعریف واحد و جامع را الزامی می دانند تا برای تمامی نهادها، سازمان ها و همچنین عموم مردم قابل پذیرش باشد.

به نظر می رسد تعریف یک شهر هوشمند، بر توسعه ی ابعاد اجتماعی تمرکز بیشتری نسبت به پیشرفت های تکنولوژیکی داشته باشد. عبارت هایی مانند پایداری، انعطاف پذیری و کیفیت زندگی در کنار مفاهیمی مثل سرمایه گذاری در تکنولوژی های روز، در این تعریف دیده می شوند. این بدان معنی است که معماران در شهرهای جدید علاوه بر دیدگاه ساختاری، باید مهارت های لازم را برای هماهنگ کردن رشته های مختلف و توسعه آن ها جهت میل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و دولتی را داشته باشند.

در ادامه به طور خلاصه 6 ویژگی که "شهر هوشمند" را تعریف می کنند ، مطرح می شوند: 

  1. بدون شک ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با خدمات عمومی مهمترین ویژگی شهر هوشمند است. در یک شهر هوشمند واقعی، استفاده از پلتفرم های تکنولوژیکی از طریق دستگاه های مختلف باید به راحتی قابل دسترس و ارتباطات بر روی آنها سریع باشد، چراکه این ها بخشی از خدمات عمومی هستند.
  2. خدمات عمومی موثر، نقطه عطف دیگری در تعریف شهرهای هوشمند است. جمع آوری مناسب ضایعات جامد، سهولت بازیافت و مدیریت انرژی تجدیدپذیر، حداقل خدماتی است که باید در فهرست ویژگی های شهر هوشمند قرار بگیرند.
  3. حفاظت و امنیت شهروندان یکی دیگر از ویژگی های مهمی است که باید در نظر گرفته شود. در یک "شهر هوشمند"، شبکه های سراسری دوربین های فیلمبرداری، روشنایی بزرگراه ها و خیابان ها، نظارت بر رفت و آمد و سیستم پاسخ سریع برای تماس های اضطراری، از الزامات کلیدی هستند.
  4. یکی دیگر از ویژگی های جالب در این شهرها ، استقلال مالی است. شهرهای هوشمند برنامه ریزی استراتژیک برای تمام منابع درآمد خود از جمله پرداخت مالیات و بودجه دولتی را دارند.
  5. شهرهای هوشمند دارای زیرساخت های اجتماعی متناسب با نیازهای خود هستند. این بدان معنی است که عملکرد مدارس، بیمارستان ها، مناطق تفریحی و مسیرهای ارتباطی کافی و کارآمد هستند.
  6. مدیریت و برنامه ریزی برای ترافیک، یکی دیگر از ویژگی های این نوع شهر است. یک شبکه حمل و نقل عمومی کارآمد باعث کاهش مصرف انرژی می شود و امکان جایگزینی دوچرخه به جای اتومبیل را میسر می سازد. بنابراین، در شهرهای هوشمند استفاده از وسایل نقلیه ی خصوصی کاهش می یابد و "ساعت پیک ترافیک" در این شهر معنا و مفهوم نخواهد داشت.

به نظر می رسد در آینده دور، شهرهای هوشمند به طور گسترده در سراسر نقاط جهان وجود خواهند داشت. در حال حاضر 5 شهر برتر که ویژگی های یک شهر هوشمند را دارند لندن، توکیو، زوریخ، پاریس و نیویورک هستند. برای هوشمند سازی شهر خود، با ما همراه باشید.