سمینار آشنایی با اینترنت اشیا

سمینار آشنایی با اینترنت اشیا

سمینار آشنایی با اینترنت اشیا توسط مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران برگزار می‌شود.

سمینار آشنایی با اینترنت اشیا در روز شنبه 30 تیر ‌ماه ۱۳۹۷ و توسط مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران برگزار می‌شود.

محورهای سخنرانی:

  • هستی شناسی و معماری اینترنت اشیا
  • اقتصاد و کسب و کار اینترنت اشیا


برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت این رویداد مراجعه فرمایید.