سمینار تخصصی اینترنت اشیا و کاربرد آن در مدیریت

سمینار تخصصی اینترنت اشیا و کاربرد آن در مدیریت

سمینار تخصصی "اینترنت اشیا و کاربرد آن در مدیریت" توسط مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران برگزار می‌شود.

سمینار تخصصی " اینترنت اشیا و کاربرد آن در مدیریت " در تاریخ 15 شهریورماه 1397 و از ساعت 8 الی 17 در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار می‌شود.

محورهای سمینار:

  • مفاهیم وآشنایی با اینترنت اشیا
  • کاربردهای اینترنت اشیا
  • زنجیره تامین و اکوسیستم اینترنت اشیا
  • اقتصاد اینترنت اشیا
  • تجاری سازی اینترنت اشیا
  • کسب و کار و کارآفرینی اینترنت اشیا
  • برگزاری کارگاه‌های مختلف

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت این سمینار مراجعه نمایید.