کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیا

کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیا

کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیا از تاریخ 14 الی 15 مهر ماه 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌گردد.

کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیا از تاریخ 14 الی 15 مهر ماه 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌گردد.

محورهای این رویداد:

  • مطالعات موردی در مورد استفاده از مفهوم اینترنت اشیا در حوزه شهرهای هوشمند
  • مدل سازی و پیش بینی بر اساس داده های جمع آوری شده از حوزه‌های مختلف شهر هوشمند، مانند پیش بینی‌های حمل و نقل، پیش بینی پارکینگ، پیش بینی مصرف انرژی
  • توسعه Newly و IoT middleware و یا استفاده از middleware IoT در حوزه شهرهای هوشمند
  • توسعه دستگاه های پردازش لبه و تکنیک‌های مدیریت مجموعه ای از داده‌ها و محاسبات توزیع شده در شهرهای هوشمند و توسعه تکنیک‌های جریان برای دامنه اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند
  • مدل سازی کاربر و شهرهای هوشمند، برای مثال، پیش بینی فعالیت‌های روزانه کاربران از جمله اقدامات تکراری و استفاده از خدمات شهرستان و پیشنهاد اقدام برای بهبود تجربه کاربر و صرفه جویی در انرژی
  • نوآوری در ارتباطات شبکه و پروتکل‌های IoT مناسب برای حوزه شهرهای هوشمند
  • شبکه‌های اجتماعی و شهرهای هوشمند، مانند روند اجتماعی و موضوعات مرتبط با شهر، پیش بینی شهروندان از وضعیت‌های مختلف شهرها، ورودی‌های محلی و بازخورد مورد نیاز منطقه برای بهبود شهر
  • ادغام و تجزیه و تحلیل داده‌های داخلی (اختصاصی) با داده‌های جمع آوری شده از شهر و ایجاد فرصت‌های جدید بازار برای شهر
  • مجموعه داده‌ها و روش‌های ارزیابی برای مدل سازی پیش بینی در حوزه شهر هوشمند

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت این رویداد مراجعه نمایید.