Nobka_iot.jpg

اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا در کشور تصویب شد

اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا در کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی با ریاست دکتر روحانی به ضرورت توسعه اینترنت اشیاء IoT که موجب افزایش بهره‌وری اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور می‌گردد تاکید شد. بر این اساس اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا به تصویب این شورا رسید و مقرر گردید کلیه وزارتخانه‌ها نسبت به تهیه برنامه‌های خود در این حوزه ظرف 6 ماه اقدام نمایند.

اینترنت اشیا به زبان ساده ، ارتباط سنسورها و دستگاه‌ها با شبکه‌ای است که از طریق آن می‌توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند.

اینترنت اشیا اکنون یک روند روبه‌رشد جهانی است و از اصول اولیه و لازم برای رسیدن به شهر هوشمند می‌باشد.

ما در نبکا پیش از این به این موضوع پرداخته‌ایم، مطالب کشاورزی دقیق با استفاده از اینترنت اشیا و 6 ویژگی که باید درباره ی شهرهای هوشمند بدانیم را بخوانید.