تکنولوژی های شکل دهنده اقتصاد آینده

تکنولوژی های شکل دهنده اقتصاد آینده

چه تکنولوژی هایی طی 10 تا 20 سال آینده صنعت و اقتصاد را متحول خواهند کرد؟

برخی از فناوری ها مستقلا و یا بصورت ترکیبی با دیگر فناوری ها تغییرات اساسی در سازمان ها و کسب و کارها در هر سطح و مرتبه ای ایجاد خواهند کرد. بطور خاص معتقدم، 10 فناوری ای که روی آینده کسب و کار اثرگذار خواهند بود، شامل : پهپادها، blockchain، کلان داده ها، واقعیت افزوده AR، واقعیت مجازی VR، پرینت سه بعدی، هوش مصنوعی، ربات ها، اینترنت اشیا و ژنتیک می باشند.
این اثرگذاری هم در سطح سازمانها و هم در سطح مصرف کنندگان ملموس خواهد بود، به ویژه در نحوه انجام کارها، روش های استخدامی و نحوه همکاری و تعاملات.


اما چطور روش انجام کارها، استخدام و تعاملات در آینده تغییر خواهد کرد؟ اینها سوالاتی هستند که در سازمانها باید پرسیده شوند، چرا که صنایع آینده، که با استفاده از هوش مصنوعی، کلان داده ها و علم ژنتیک شکل می گیرند، آینده اقتصاد را تشکیل خواهند داد.


اگر با این مفاهیم آشنا باشید، شگفتزده نخواهید شد، اما افرادی هستند که احتمالا از آنچه اتفاق خواهد افتاد ایده ای ندارند. در ادامه برخی از این تکنولوژی های اثرگذار را معرفی خواهیم کرد.
البته که این موارد همه ی تکنولوژی های اثرگذار نیستند و احتمالا فناوری های دیگری نیز در آینده اقتصاد اثرگذار خواهند بود؛ اما قویا معتقدم که تکنولوژی هایی که در شکل زیر خواهید دید، اصلی ترین ها خواهند بود.

تکنولوژی های شکل دهنده اقتصاد آینده

بعضی از این تکنولوژی ها را هم اکنون نیز می شناسیم، اما همگرایی و اثرات متقابلی که ایجاد خواهند کرد، باعث می شود همچنان جز فناوری های اصلی شکل دهنده ی اقتصاد آینده باشند. بعنوان مثال، اینترنت اشیا و کلان داده ها فرصت هایی ایجاد خواهند کرد که هوش مصنوعی در هر دستگاهی قابل استفاده باشد. اما این پردازش های همه جانبع تهدیداتی را هم ایجاد می کنند: هر چه دستگاه های بیشتری به هم متصل شوند، هکرها فرصت های بیشتری برای سواستفاده خواهند داشت!

با این حساب، امنیت سایبری یکی از صنایع رو به رشد خواهد بود.

همچنانکه در ابتدای این پست نوشتم، پیشتازان کسب و کار باید نگاه جامعی داشته بایند و کسب و کارشان را از منظر این فناوری ها بررسی نمایند، تا دریابند چرا این فناوری ها اهمیت دارند، چطور منجر به ایجاد تغییر در صنعت و کسب و کارشان می شوند، دیگران در برابر این فناوری های جدید چه واکنشی خواهند داشت و چطور عمل خواهند کرد.


البته معتقدم بجای اینکه نگران تهدیدها باشیم، باید در ارتباط با آینده تکنولوژی و دنیا هیجان زده هم باشیم؛ البته که خیلی چیزها تغییر خواهد کرد، مشاغل فعلی عوض می شوند و مشاغل جدید ایجاد خواهند شد، اما همه ی اینها  بخشی از ذات و طبیعت نوآوری ست.

در ادامه لیستی از پادکست هایی را ارائه می کنم که در رابطه با تکنولوژی های جدید باید بدانید:

Nobka_Designing_the_dynamic_human-robot_relationship.mp3

Nobka_Designs_return_to_artisan_at_scale.mp3

Nobka_Disruptive Ep2 Radhika Nagpal Mix.mp3

Nobka_DNA As Data Storage.mp3

Nobka_Emerging_technologies_are_disrupting_product_design_life_cycles.mp3

Nobka_O'Reilly Radar Designers are engineers .mp3

Nobka_O'Reilly Radar Designing On A System Level.mp3

Nobka_O'Reilly Radar The changing nature of design is coming full circle.mp3

Nobka_The Digital Life Podcast AI Goes to Art School.mp3

Nobka_The Digital Life Podcast Designing Bio-inspired Technology.mp3

Nobka_The Digital Life Podcast Engineering Synthetic Biology.mp3

Nobka_The Digital Life Podcast On Cloning.mp3

به نظر شما کدام تکنولوژی ها، شکل دهنده اقتصاد آینده خواهند بود؟