Nobka_Smart-School.jpg

مدارس هوشمند در IoT

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از گوشی های هوشمند و تبلت، کاربران برای اشتراک گذاری اطلاعات از روش های جدیدی استفاده می کنند در نتیجه مربیان و معلمین در حال یافتن راه هایی برای استفاده از این ابزار و تکنولوژی برای افزایش سطح یادگیری هستند.

با گسترش نیازهای آموزش و پرورش، دسترسی به نرم افزارها و اپلیکیشن های آموزشی و کتاب های دیجیتال نیز افزایش یافته است. همچنین با پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از گوشی های هوشمند و تبلت، کاربران برای اشتراک گذاری اطلاعات از روش های جدیدی استفاده می کنند در نتیجه مربیان و معلمین در حال یافتن راه هایی برای استفاده از این ابزار و تکنولوژی برای افزایش سطح یادگیری هستند.

مدیریت مدارس هوشمند:

باید در نظر داشت که مدارس نباید تنها به استفاده از آخرین مدل های کامپیوتر یا تبلت ها بسنده کنند بلکه هدف اصلی آن ها باید تمرکز بر مدیریت منابع و پروسه های لازم برای حمایت از تدریس و یادگیری باشد.

به غیر از یادگیری، زمینه های دیگری نیز در ایجاد یک مدرسه ی هوشمند اهمیت دارند مانند:

  • امنیت
  • امور دانش آموزی/ دانشجویی
  • منابع آموزشی داخلی/ خارجی
  • منابع انسانی و مدیریت مالی

زیرساخت مدارس هوشمند:

شبکه ی Wi-Fi هسته ی اصلی مدارس هوشمند است و رسیدگی به روند افزاینده ی استفاده از دستگاه های هوشمند را با توجه به این مهم باید در نظر گرفت. با توجه به نگرانی های امنیتی و حفظ حریم خصوصی در آموزش عالی، نیاز به نرم افزار مدیریت شبکه در رده های بالاتر آموزشی احساس می شود. در این راستا، تجزیه و تحلیل شبکه یک دیدگاه جامع برای مدیریت ترافیک شبکه ای و اجرای برنامه ها فراهم می کند.

تکنولوژی IoT به صورت مؤثر از مشارکت دانش آموزان در یک محیط آموزشی امن استفاده می کند. در این مدارس، تدریس می تواند در یک محیط مجهز به دستگاه های پیشرفته و مؤثر در یادگیری صورت بگیرد و تمام دانش آموزان را برای دوره های بعدی آموزشی مثل دانشگاه یا شغل مورد نظر خود آماده سازد.
آنچه باید بدان توجه داشت اینست که در یک مدرسه ی هوشمند، مدیریت بیشتر از استفاده از دستگاه های جدید تکنولوژی اهمیت دارد.