دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند از روز دوشنبه 19 آذر ماه تا روز سه‌شنبه 20 آذر ماه ۱۳۹7 در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه سال ۹۷ توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

محورهای اصلی همایش

  • نقشه راه شهر هوشمند: از ایده تا بلوغ
  • الگوهای مشارکت ذی‌نفعان
  • زیست‌بوم نوآوری در شهر هوشمند
  • حکم‌روایی هوشمند و تحول دیجیتال
  • پایداری و زیست پذیری
  • هوشمندسازی شهری و نهادهای ملی

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.