سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند‌

سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند از روز دوشنبه 18 آذر ماه تا روز سه‌شنبه 19 آذر ماه 1398 در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند در روزهای 18 و 19 آذرماه سال ۹8 توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

محورهای اصلی همایش:

  • داده‌‌ باز
  • حکمروایی هوشمند شهری
  • آگاه سازی، آموزش و توانمند سازی شهروندان در حوزه شهر هوشمند
  • مشارکت ذینفعان، بهره‌وری و اقتصاد پایدار مبتنی بر داده
  • شهر نوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند از روز دوشنبه 19 آذر ماه تا روز سه‌شنبه 20 آذر ماه ۱۳۹7 در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

دومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند از تاریخ 5 الی 7 بهمن ماه سال 1399 در محل شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌گردد.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند Smart City Expo 2019

نخستین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند Smart City Expo 2019 از تاریخ 23 الی 25 دی ماه سال 1397 در محل شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌گردد.

Nobka_smarttehran.jpg

نخستین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند از روز یک شنبه 13 اسفند ماه ۱۳۹۶ تا روز دوشنبه 14 اسفند ماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.