Smart City Expo 2018

Smart City Expo 2018

کنگره جهانی نمایشگاه شهر هوشمند بارسلون از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ ماه نوامبر (۲۲ الی ۲۴ آبان ۱۳۹۷) در شهر بارسلون کشور اسپانیا برگزار می گردد.

کنگره جهانی نمایشگاه شهر هوشمند بارسلون (SCEWC) از رویدادهای بین‌المللی پیشرو در ایجاد شهرهای هوشمند در سال ۲۰۱۸ است. این نمایشگاه با شعار "تحول در راهبردهای ساختن کلان شهرها به عنوان بهترین مکان ممکن برای زندگی، کار و رشد" و از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ ماه نوامبر در محل برگزاری نمایشگاه Fiera de Barcelona شهر بارسلون کار خود را آغاز می کند.

محورهای اصلی این نمایشگاه:

  • Inclusive & Sharing Cities
  • Governance & Finance
  • Mobility
  • Urban Environment
  • Digital Transformation

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه نمایید.