رله هوشمند

رله های هوشمند

رله های هوشمند تولید شده نبکا، با قابلیت اتصال به Wi-Fi، امکان کنترل و مدیریت انواع وسایل برقی را فراهم می‌کند. این رله ها که قابلیت اتصال به کلود و یکپارچگی با سایر اشیا نظیر سنسورها را دارند، امکان اتصال به سر خط روشنایی، کنترل شیر برقی و سایر اشیا را که کنترل آن ها در حد روشن و خاموش کردن و فرمان گرفتن از طریق اپلیکیشن یا سایر اشیا مدنظر است را دارند.

رله های هوشمند تولید شده نبکا، با قابلیت اتصال به Wi-Fi،  امکان کنترل و مدیریت انواع وسایل برقی را فراهم می کند. این رله ها که قابلیت اتصال به کلود و یکپارچگی با سایر اشیا نظیر سنسورها را دارند، امکان اتصال به سر خط روشنایی، کنترل شیر برقی و سایر اشیا را که کنترل آن ها در حد روشن و خاموش کردن و فرمان گرفتن از طریق اپلیکیشن یا سایر اشیا مدنظر است را دارند. این رله های هوشمند به دو صورت تولید شده‌اند:

  • رله هوشمند با قابلیت اندازه گیری مصرف و توان Active و Reactive
  • رله هوشمند بدون امکان اندازه گیری مصرف  

هر دو دسته‌بندی از رله های هوشمند امکانات اصلی نظیر اتصال به اینترنت و کلود، کنترل از طریق اپلیکیشن و تعریف انواع سناریو را فراهم می‌کنند.