s.png

جامعه و شهروند هوشمند

بهره گیری از تکنولوژی جدید می تواند تغییرات قابل ملاحظه ای در سطوح اجتماعی ایجاد نماید. برخی از این حوزه ها عبارتند از:

  • آموزش الکترونیک: هوشمندسازی آموزش و فراهم کردن بسترهای مورد نیاز جهت آموزش و ارتقا علمی و مهارتی افراد جامعه با استفاده از ابزارهای الکترونیک هوشمند به صورت مجازی و به اشتراک گذاری و هم افزایی دانش افراد جامعه.
  • واقعیت مجازی VR و واقعیت افزوده AR: کاربرد تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حوزه های آموزش، سلامت، گردشگری، شبیه سازی و سرگرمی
  • سلامت: هوشمند سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی و ساخت بیمارستانهای پرتابل درکنار طیف وسیعی از اقدامات مانند پرونده های پزشکی الکترونیکی، رویکردها و فعالیت های پیشگیرانه، تشخیص و درمان بیماریها از راه دور، بهره گیری از سنسورها، تلفنهای هوشمند و تجهیزات پوشیدنی، تجزیه و تحلیل برخط اطلاعات بیمار.
  • سرگرمی: بهره گیری از پتانسیلهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در طراحی سناریوهای مختلف بازی و سرگرمی در کنار آموزش و تقویت قوای ذهنی.

دیگر خدمات و حیطه فعالیت ما:

با راهکارهای هوشمند نبکا آشنا شوید