gc.jpg

سبز و پاک با اینترنت اشیا

بهینه سازی مصرف و کاهش اتلاف منابع در کنار سهولت سبک زندگی با برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه اشیا و سرویس ها از مهمترین دستاوردهای فناوری های نوین بوده که برخی از کاربردهای آن به قرار زیر است:

  • اینترنت اشیا: فراهم آوردن شبکه‌ای از وسایل و لوازم  فیزیکی با قابلیت اتصال و کنترل از طریق اینترنت، حسگرها و سایر نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط جهت مدیریت و کنترل هوشمند اشیا و برنامه ریزی و یکپارچگی آنها.
  • خانه های هوشمند: بهره گیری از اینترنت اشیا در جهت هوشمندسازی و یکپارچگی اشیا خانه با هدف کاهش مصرف انرژی، بهره برداری موثر از منابع، امنیت بالا و راحتی سبک زندگی.
  • روشنایی معابر و خیابان ها: کاربرد روشنایی هوشمند در معابر با امکان تنظیم شدت نور بر اساس زمان و تراکم با هدف بهینه سازی مصرف با استفاده از سنسورها، کنترل کننده ها.
  • ساختمان‌های هوشمند: هوشمندسازی و اتوماسیون سیستم های روشنایی، تهویه، سرمایش و گرمایش، مدیریت انرژی، ایمنی ، پارکینگ و غیره در ساختمان ها و ادارات با هدف مصرف بهینه انرژی و سهولت بیشتر.
  • مدیریت هوشمند آب: کاربرد سنسورها و سیستم های هوشمند جهت جلوگیری از اتلاف منابع آب و بهبود توزیع و مصرف آن با نظارت مستمر به منظور کاهش هزینه ها و بهینهسازی مصرف آب در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی.
  • مدیریت انرژی و شبکه هوشمند: بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر مانند سوخت های زیست توده و سلولهای خورشیدی و به همراه کاربرد اینترنت اشیا در تجهیزات خانگی و صنعتی جهت بهینهسازی مصرف درکنار شبکههای تولید و توزیع پایدار با حداقل میزان تلفات.
  • مدیریت ضایعات: شامل نظارت، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت و دفع زباله ها با هدف جداسازی و بازیافت بهتر ضایعات و بهبود زنجیره تامین مستقیم و معکوس از مبدا به مقصد و بلعکس و ایجاد ارزش افزوده از ضایعات.

دیگر خدمات و حیطه فعالیت ما:

با راهکارهای هوشمند نبکا آشنا شوید