shutterstock_1293668503-861x484.jpg

فناوری‌های آموزشی و روندهای تکنولوژی تأثیرگذار بر استارتاپ ها در سال 2021

مطمئناً فناوری نقش مهمی در کمک به ما برای کنار آمدن با چالش‌های مختلف از برقراری ارتباط تا خرید کردن بوده است. علاوه براین ما را برای سازگاری با چالش‌های زیاد پیش رویمان در سال 2021، نیز آماده کرده است. هیچ کس وقایع سال گذشته در جهان را پیش‌بینی نمی‌کرد. وقایع سال 2020 برای مجموعه‌ای از تغییرات که قبلاً نیز جزو گزینه‌های روی میز بود به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده است که با استفاده از فناوری، وقوع آنها تسریع شده است. در نتیجه اکنون ما در یک مسیر کاملاً متفاوت در سال 2021 قرار داریم. تفاوت در این خواهد بود که اکنون اتفاقات بسیار سریعتر رخ می‌دهد و چون این تغییرات ضروری می‌باشد، حتما رخ می‌دهد. بنابراین برخی از روندهای فناوری وجود دارد که در سال 2020 شکوفا شده‌اند و در سال 2021 نیز رشد خواهند کرد.

فناوری

در این مقاله برخی از روندهای استارتاپی که در سال 2020 رشد کرده و در سال 2021 نیز به رشد خود ادامه میدهند، ارائه میگردد.

* سازمان‌ها به‌خصوص شرکت‌های نوپا باید فناوری‌های موجود و آینده را برای بررسی توانایی ارائه نوآوری در مقیاس متناسب با بقا و رشد خود ارزیابی کنند

* بیماری کرونا روندهای جدیدی را شکل داده است. بسیاری از این ترندها به دلیل بحران بهداشتی که جهان همچنان با آن روبرو است ایجاد شده یا شدت پیدا کرده‌اند.

* از فناوری‌های مجهز به 5G تا پزشکی از راه دور، ارز دیجیتال و فناوری‌های آموزشی، روندهایی هستند که نحوه کار و زندگی ما در سال جاری و آینده را شکل می‌دهند.

مطمئناً فناوری نقش مهمی در کمک به ما برای کنار آمدن با چالشهای مختلف از برقراری ارتباط تا خرید کردن بوده است. علاوه براین ما را برای سازگاری با چالشهای زیاد پیش رویمان در سال 2021، نیز آماده کرده است. هیچ کس وقایع سال گذشته در جهان را پیشبینی نمیکرد. وقایع سال 2020 برای مجموعهای از تغییرات که قبلاً نیز جزو گزینههای روی میز بود به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده است که با استفاده از فناوری، وقوع آنها تسریع شده است. در نتیجه اکنون ما در یک مسیر کاملاً متفاوت در سال 2021 قرار داریم.تفاوت در این خواهد بود که اکنون اتفاقات بسیار سریعتر رخ میدهد و چون این تغییرات ضروری میباشد، حتما رخ میدهد. بنابراین برخی از روندهای فناوری وجود دارد که در سال 2020 شکوفا شدهاند و در سال 2021 نیز رشد خواهند کرد.

5G ، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و پردازش لبه

یکی از مهمترین روندهای فناوری 2021 پردازش لبه یا به انگلیسی Edge Computing میباشد که مفهوم آن تجزیه و تحلیل دادهها در سرورهای نزدیکتر به کاربران میباشد. محبوبیت فناوری پردازش لبه در حال افزایش است که این امر بازارهای جدیدی برای صنایع ارتباطات از راه دور، استارتآپهاینیمه هادی، و اکوسیستمهای جدید نرمافزاری باز خواهد کرد. چگونگی بوجود آمدن این که این فناوری در طی چند دهه گذشته و ایجاد فضای جدیدی آن در سال 2021 به دلیل رشد علم دادههای بزرگ و ذخیره دادهها در مراکز اطلاعاتی بزرگ میباشد. این همان جایی است که میتوان بینظمی موجود در جهان را تحلیل نموده و برای مشتریان ارزش افزوده ایجاد کرد. این مفهوم را با اینترنت اشیاء ترکیب کنید (همه چیز را از فنجانهای قهوه گرفته تا محفظههای مصرف قرص، از پالایشگاههای روغن تا کارخانههای تولید کاغذ و ازعینکهای هوشمند گرفته تا ساعتها، بهم متصل کنید). میبینید که ارزش افزوده ایجاد شده برای مصرفکننده بینهایت میباشد.کارشناسان دوران بسیار مهیجی را پیشبینی میکنند، زیرا بازار میتواند پتانسیل نامحدودی را از ترکیب دادههای بزرگ، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی مشاهده کند، گرچه ما فقط در ابتدای یک راه طولانی هستیم.

پزشکی از راه دور Telemedicine/Telehealth 

صنعت پزشکی از راه دورسال گذشته بهطرز باورنکردنی شاهد افزایش تقاضا بود زیرا بیماری کرونا میلیونها نفر را در سراسر جهان آلوده کرد. ویزیت دکتر با استفاده از تکنولوژی پزشکی از راه دور و بدون نیاز به حضور فیزیکی در زمان همهگیری بسیار ایدهآل میباشد. بیماران میتوانند بدون مراجعه فیزیکی به مطب و بهخطر انداختن جان دیگران در مورد علائم خود اطلاعات کارشناسی دریافت کرده و در صورت نیاز به تست، به آزمایشگاه مراجعه کنند. در حقیقت، انتظار میرود بازار جهانی پزشکی از راه دور با نرخ رشد ترکیبی سالیانه 37.7٪ رشد کند و از رقم تخمینی 38.7 میلیارد دلار در سال 2020 به عدد 191.7 میلیارد دلار در سال 2025 برسد. بر اساس پژوهشها، به دلیل همهگیری ویروس کرونا، از عوامل اصلی رشد این بازار، نیاز به گسترش دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، شیوع رو به رشد بیماریهای مزمن، کمبود پزشک، پیشرفت در ارتباطات از راه دور، حمایت دولت و افزایش آگاهی و پذیرش فناوری میباشد. پیشبینی شده است که آسیا و اقیانوسیه بالاترین رشد را در طول دوره به ثبت برساند.این سهم بزرگ را میتوان به عواملی مانند افزایش شیوع بیماریهای مزمن، نیاز به کاهش هزینههای مراقبتهای بهداشتی، افزایش جمعیت و تعداد سالمندان نسبت داد.

ورود ارز دیجیتال متمرکز به صحنه

هنگامی که فیس بوک سال گذشته سیاستگذاران را با برنامهاش برای راه‌اندازی ارز دیجیتال خود شوکه کرد، بانکهای مرکزی در سراسر جهان بحث در مورد چگونگی ایجاد پول مجازی خود را شروع کردند.سپس در اوایل ماه اکتبر، بانکهای بینالمللی از جمله هفت بانک مرکزی همچون بانک ذخیره فدرال، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان گزارشی را منتشر کردند که برخی از نیازهای اساسی برای ایجاد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC را مشخص میکند. از جمله توصیههای ارائه شده توسط بانکֱهای مرکزی این بود که ارزهای دیجیتال مکمل پول نقد و سایر اشکال اوراق مناقصه باشند و نه جایگزین آنها. آنها همچنین میگویند که ارزهای دیجیتال باید تا حد ممکن با هزینه خیلی کم و یا رایگان ایمن باشند تا برای بخش خصوصی جذاب و نافع باشند.

کاربرد فناوری‌های آموزشی در مدارس و موسسات آموزشی

همهگیری، تغییرات اساسی در نحوهی آموزش در سطوح مختلف، از دورههای ابتدایی تا یادگیری بزرگسالان و رشد شغلی تحمیل کرده است.این امر باعث سرعت بخشیدن به پذیرش و سازگاری با فناوریهای دیجیتال در آموزش و پرورش شده است و ما پیشبینی رشد 15 درصدی سرمایهگذاری روی فناوریهای آموزشی (حدود 6.4 میلیارد یورو) در سطح جهانی در سال 2020 خواهیم داشت. در اوج همهگیری کرونا در اواسط آوریل، کووید باعث تعطیلی سراسری مدارس در 190 کشور شد و 90٪ از کل دانشآموزان ثبت نام شده (تقریبا 1.6 میلیارد نفر) را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد. از این رو، در حالی که جهان هنوز با شیوع Covid-19 مبارزه میکند، استارتآپهای فناوریهای آموزشی میتوانند انتظار رشد قابل توجهی داشته باشند، چون افراد بیشتری به آموزش دیجیتال روی می‌آورند.همهگیری کنونی تحول در آموزش و پرورش را تسریع کرده و استارتآپهای فناوری در این بخش به طور چشمگیری رشد کردهاند، به این معنی که فناوریهای آموزشی آمدهاند تا بمانند و روش های آموزشی دانشآموزان دیگر مثل قبل نخواهد بود.

مطالب مرتبط

مزیتهای بکارگیری علم داده‌ها در بهداشت و درمان

علم داده‌ها (Data Science) با استفاده از کلان‌داده‌ها (Big Data) و تحلیل‌های ارزشمند تجاری، صنعت پزشکی را به کلی دگرگون کرده است و انقلابی گسترده در صنایع مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی و شخصی‌سازی آن به وجود آورده است.

اینترنت اشیا برای نظارت بر افراد و فضاها در دوران کرونا کمک می‌کند

شبکه‌های LPWAN (شبکه‌‌های دوربرد توان پایین) مانند Lorawan و Sigfox امکان برقراری ارتباط بین هزاران سنسور را به منظور محافظت از مردم در برابر آلودگی‌ها در اماکن عمومی و خصوصی، ارائه می‌کند.

10 فناوری برتر و نوظهور اینترنت اشیا که باید بشناسید!

فناوری‌های اینترنت اشیا (IoT) تأثیر بسیار گسترده‌ای در سازمان‌ها خواهد داشت و روی استراتژی تجارت، مدیریت ریسک و طیف گسترده‌ای از زمینه‌های فنی نظیر معماری و طراحی شبکه تأثیر می‌گذارد.

معرفی پنج پروژه برتر اینترنت اشیا با هدف کمک به مبارزه با ویروس کرونا

شیوع ویروس کرونا یا COVID-19 ممکن است زمان درخشش فناوری باشد. این اولین تجربیات شیوع یک بیماری در مقیاس جهانی نیست و فناوری‌های موجود برای کمک به مبارزه با آن جدید است. دولت‌ها و شرکت‌ها در سرتاسر جهان شروع به استفاده از اینترنت اشیا (IoT) برای پیشگیری و مبارزه از این ویروس نوظهور می‌کنند.