Nobka mobile hospital
بیمارستان پرتابل

بیمارستان‌ پرتابل

بیمارستان‌های پورتابل که به بیمارستان سیار و یا بیمارستان صحرایی نیز شناخته میشوند، وسایل نقلیه توسعه یافته‌ای هستند که ابزاری برای سازمان‌های مرتبط با حوزه سلامت و پزشکی برای کمک به بهبود این حوزه حتی در مناطق دور افتاده و شرایط بحرانی مانند زلزله هستند. بیمارستان‌های پورتابل (متحرک) می‌توانند در پلتفرم‌های اتوبوس و کانتینر در ابعاد مختلف پیاده سازی شده و متناسب با نیاز سازمان‌ها سفارشی سازی شوند.

نبکا مرجع برجسته‌ای جهت ایجاد وسایل نقلیه تخصصی در صنایع بهداشت و درمان، محسوب می‌شود. هدف ما از تولید وسایل نقلیه‌ی توسعه یافته برای این سازمان‌ها، کمک به بهبود سلامت خصوصاً در مناطق دور افتاده و شرایط بحرانی است.

هر بیمارستان سیار ( بیمارستان صحرایی )  که توسط شرکت ما ارائه شده به صورت سفارشی و با توجه به نیازها و ترجیحات سازمان ها ساخته می شود. تیم ما متشکل از مدیران پروژه، مهندسین و اپراتورها با در بالاترین استانداردهای کاری با سازمان ها همکاری خواهند کرد.

  • قابل استفاده در پلت‌فرم‌های اتوبوس و کانتینرها
  • قابل برنامه ریزی بر اساس نیازها
  • بیمارستان‌های پرتابل می توانند شامل بخشی یا تمام واحدهای زیر باشد:
  • اتاق عمل
  • رادیولوژی
  • آزمایشگاه
  • دندانپزشکی
  • اورژانس
  • اتاق احیا
  • ICU

شبیه‌سازی فضای داخلی بیمارستان

 


راهکارهای نبکا: