روشنایی هوشمند معابر و خیابان‌ها

روشنایی هوشمند معابر و خیابان‌ها

یکی از اهداف توسعه شهرهای هوشمند، ارائه راهکارهای جامع و نوین به منظور صرفه جویی و ایجاد سیستم‌های پایدار انرژی با هدف ذخیره آن برای نسل‌های آینده و کاهش هزینه‌های مربوطه است. راهکار روشنایی هوشمند شهری نبکا علاوه بر صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی، امکان مدیریت، نگهداری و نظارت کارآمد بر این سیستم ها را فراهم می‌آورد.

بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی سیستم‌های روشنایی قدیمی

چراغ های هوشمند LED برای روشنایی خیابان ها و معابر یک انتخاب مقرون به صرفه و پایدار برای شهرها در حال و آینده هستند. سیستم‌های روشنایی نبکا برای خیابان‌ها و معابر، هوشمند و همه جانبه هستند ، بنابراین می توانید مدیریت، نگهداری و نظارتی کارآمد بر کلیه‌ی ساختارهای مربوط به این سیستم‌ها داشته باشید.

 • کنترل گروهی
 • کم و زیاد (دیم) کردن نور، مستقل برای هر فاز
 • برنامه زمانبندی روشن / خاموش کردن چراغ ها
 • تثبیت ولتاژ خط برق
 • جمع آوری داده‌ها از کنتور برق
 • افزایش ساعات عمر لامپ
 • ارتقاء آسان
 • سنسورهای تشخیص حرکت
 • تنظیم سطح روشنایی
 • کاهش مصرف انرژی
 • فن آوری‌های هوشمند کنترل بر اساس GSM، شبکه های UNB، سلولی و وای فای.

راهکارهای نبکا: